Acte necesare

Img

In vederea alcatuirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:
1. cererea de executare silita;
2. titlul executoriu in original sau copie legalizata;
3. taxa de timbru judiciar in valoare de 20 de lei;
4. informare GDPR - creditor persoana fizica.

Pentru comunicarea unei notificari prin agent procedural, notificantul trebuie sa depuna:
1. cerere notificare;
2. notificare in 3 exemplare.